;

Afwijkende taalontwikkeling

Er kunnen problemen zijn in het taalbegrip, het taalgebruik en de taalproductie. Kinderen vinden het moeilijk om vragen voldoende te begrijpen, of ze begrijpen een verhaal niet goed. Als de taalproductie niet goed is, dan lukt het kinderen niet om goede zinnen te maken of ze kunnen niet goed vertellen wat er in hun gedachten omgaat.

“Mijn kind begrijpt me niet”

“Hij moet vaak nadenken over een woord”

“Wat kan ik doen om de taalontwikkeling te stimuleren?”

Men spreekt van een afwijkende taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals spraakproblemen, slechthorendheid en/of een algehele ontwikkelingsachterstand. Het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen

Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden, bijvoorbeeld het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Tevens kan het leren op school moeizamer verlopen.

Wat doen de logopedisten van Logisch! aan vertraagde taalontwikkeling?

Wij doen uitgebreid onderzoek naar de taal van het kind. Daarbij worden onder meer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

 

Behandeling

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en/of uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht.

Ouderbetrokkenheid

Wij betrekken de ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de behandeling. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

 

Welk resultaat kun je verwachten?

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkent worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

Brochure oudercursus Hanen

De Hanen® oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën” is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een probleem in de taal-spraakontwikkeling. De cursus wordt gegeven door twee hiervoor speciaal opgeleide logopedisten. Bekijk hier de brochure. 

Meertaligheid

Uit onderzoek is gebleken dat je beter meertalig opgevoed kan zijn dan eentalig. Je zou beter en sneller taken kunnen verwerken, de hersenen worden sterker in het samen werken en het doen van verschillende vaardigheden tegelijkertijd.

Als je meertalig opgroeit betekent het dat je van jongs af aan in aanraking bent gekomen met meer dan één taal. Het taalaanbod en de kwaliteit van de taal zal bepalen in hoeverre een meertalige opvoeding voldoende slaagt.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.