Taal

Vertraagde taalontwikkeling

Er kunnen problemen zijn in het taalbegrip, het taalgebruik en de taalproductie. Kinderen vinden het moeilijk om vragen voldoende te begrijpen, of ze begrijpen een verhaal niet goed. Als de taalproductie niet goed is, dan lukt het kinderen niet om goede zinnen te maken of ze kunnen niet goed vertellen wat er in hun gedachten omgaat.

Meertaligheid

Uit onderzoek is gebleken dat je beter meertalig opgevoed kan zijn dan eentalig. Je zou beter en sneller taken kunnen verwerken, de hersenen worden sterker in het samenwerken en het doen van verschillende vaardigheden tegelijkertijd.

Als je meertalig opgroeit, betekent het dat je van jongs af aan in aanraking bent gekomen met meer dan één taal. Het taalaanbod en de kwaliteit van de taal zal bepalen in hoeverre een meertalige opvoeding voldoende slaagt.

Afasie

Deze taalstoornis kan ontstaan door een beroerte (CVA), of door een andere aandoening in de hersenen. Vaak zien we afasie bij oudere mensen. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal en of/het spreken, het lezen en het schrijven.