;

Aanmelden

Logisch! (label van WilgaerdenLeekerweidegroep) heeft met veel zorgverzekeraars contracten afgesloten. De logopedische tarieven worden vastgesteld door het COTG. Logopedie valt binnen het basispakket en wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Vraag bij uw verzekeraar na welke vergoeding in uw geval geldt.

Dit geldt voor alle behandelingen, dus ook voor uurbehandelingen, preverbale logopedie etc. Houd rekening met het eventuele eigen risico.

Is een verwijzing noodzakelijk?

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor logopedie. Patiënten die kiezen voor de directe toegankelijkheid worden tijdens de eerste afspraak gescreend. Deze screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Komt op grond van de screening een zogeheten ‘niet-pluis situatie’ naar voren, dan adviseert de logopedist u om contact op te nemen met uw (huis)arts voor nader onderzoek. Wij zijn allemaal DTL-geschoold en mogen deze screening afnemen.

Met een verwijzing naar logopedie is een DTL-screening niet meer nodig. Indien u dit wenst kunt u er voor kiezen om eerst een afspraak met de (huis)arts te maken en daar een verwijzing naar logopedie te bespreken.

Let op: bij eet en drinkproblemen bij jonge kinderen, stemproblemen langer dan 6 weken of meerdere klachten/problemen is altijd een verwijzing nodig.

 

Vul hieronder de gegevens in van degene die logopedie nodig heeft

 • Persoonlijke gegevens

 • Geslacht
  Man
  Vrouw
 • * Waarop u overdag het best bereikbaar bent
 • Verzekeringgegevens

 • Reden van aanmelding

 • Is er sprake van een aanmelding voor een kind van 0-2 jaar?
  Ja
  Nee
 • Is er sprake van eet- / drinkproblematiek?
  Ja
  Nee
 • Bent u in bezit van een verwijzing?
  Ja
  Nee
 • * Indien de verwijzer niet de huisarts is
 • Praktisch

 • Op welke dagen kunt u beslist niet?
  Maandag
  Dinsdag
  Woensdag
  Donderdag
  Vrijdag
 • Opmerkingen

 • Ik heb kennis genomen van het privacyreglement en ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens.