;

Stotteren

Bij het stotteren worden klanken of lettergrepen herhaald of verlengd. Soms gebeurt het dat de spraak blokkeert. Het stotteren kan ervoor zorgen dat je minder gaat praten of onzeker wordt. Het kan de communicatie en het contact leggen met anderen ernstig verstoren.

 “Ik spreek niet vloeiend”

“Wat moet ik doen als mijn kind gaat stotteren”

“Mijn man stottert, gaat mijn kind dan ook stotteren?”

Wat is stotteren?

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn

  • meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen
  • verstoring van de adem
  • transpireren
  • spanning.

Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen.

  • Vermijden van situaties
  • bepaalde woorden of klanken omzeilen
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • angst om te spreken.

Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Wat is de oorzaak van stotteren?

Over de oorzaak van stotteren zijn in de loop der tijd verschillende theorieën geschreven. Vroeger dacht men dat stotteren vooral aangeleerd gedrag was. Tegenwoordig wordt stotteren gezien als een aanleg tot ontregeling van de spraakmotorische processen. Dit zijn ademhaling, stemgeving en articulatie. Emoties en gedachten rond het spreken, alsook omgevingsfactoren zijn hierop van invloed.

Wanneer begint stotteren?

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over. Sommigen hebben een behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel goed onderzoek te doen, zodat ouders goede informatie krijgen of therapie nu wel/niet zinvol is. De betreffende logopedist/stottertherapeut zal dan vanzelf aangeven of behandeling meteen zinvol is of niet en op welke gronden.

Met de Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht door ouders of hulpverleners die zich zorgen maken om een kind dat begint te stotteren, of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is. De SLS is niet geschikt voor oudere kinderen of volwassenen.

Bij uitzondering kan iemand op latere leeftijd gaat stotteren. De aanleiding hiervoor kan vaak gevonden worden in een plotseling optredend emotioneel trauma, zoals het overlijden van een geliefde of een ongeluk. Er zal geen gewoontevorming optreden bij een goed (begeleid) verwerkingsproces. Soms begint stotteren in de puberteit. Ook dan is het zaak om snel een logopedist/stottertherapeut te raadplegen om de oorzaken te analyseren en eventueel behandeling te starten.

Wat doen de logopedisten van Logisch! aan stotteren?

Wij doen onderzoek naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

Behandeling kan direct of indirect zijn

Bij het samenstellen van het behandelprogramma zal er rekening mee gehouden worden in welke fase het stotteren zich ontwikkeld heeft. Bij kinderen betrekken wij de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin altijd bij de behandeling. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

Vooraf uitgebreid onderzoek

Bij jongeren of volwassenen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, doet de logopedist/stottertherapeut eerst uitgebreid onderzoek. Hierbij wordt het stotteren in kaart gebracht: het hoorbare en zichtbare stottergedrag, uitlokkende en/of in stand houdende factoren. Ook wordt gekeken naar de manier waarop de persoon omgaat met het onvloeiend spreken en hoe de directe omgeving reageert op het stotteren. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de logopedist/stottertherapeut in samenspraak met de cliënt een plan van aanpak opstellen. Het gaat er dan om de vaardigheden te veranderen of te verbeteren zodat het spreken vloeiender verloopt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld de spraakmotoriek te oefenen, maar ook door specifieke spreektechnieken te oefenen of aanpak van de beleving van het stotteren.

 

Brochure oudercursus Hanen

De Hanen® oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën” is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een probleem in de taal-spraakontwikkeling. De cursus wordt gegeven door twee hiervoor speciaal opgeleide logopedisten. Bekijk hier de brochure. 

Afwijkend mondgedrag

Bij afwijkend mondgedrag zien we vaak dat in rust de mond open staat en de tong laag in de mond ligt. Er wordt dan vaker door de mond geademd dan door de neus. Daarnaast gaat het slikken op een verkeerde manier, de tong drukt tegen de tanden aan waardoor het gebit van vorm veranderd.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.