;

Communicatieproblemen tgv autisme

Problemen met de communicatie kunnen inhouden dat het kind de behoefte heeft om iets te “vertellen”, maar de woorden niet kent. Soms begrijpt het kind niet wat er in zijn omgeving gebeurt en wat er gezegd wordt. Soms praat hij wel, maar is hij onverstaanbaar. Ouders herkennen dan bepaalde klankcombinaties wel, die het kind steeds herhaalt in bepaalde situaties. 

Soms kan het kind alleen met gelaatsuitdrukkingen iets aan de omgeving duidelijk maken. Als deze problemen niet tijdig onderkend worden, kunnen er gedragsproblemen en/of emotionele problemen ontstaan. Het is dus belangrijk zo vroeg mogelijk deskundige hulp in te roepen.

Communiceren met kinderen met een autisme spectrum stoornis of een cognitieve stoornis vraagt om een bewuste en aanvullende communicatieve houding. Hiervoor kan Totale Communicatie ingezet worden.

Totale Communicatie (TC) is het bewust en gericht gebruik maken van alle vormen van communicatie ter ondersteuning van de gesproken taal, maar zeker als de gesproken taal niet toereikend is.

Wat doen wij aan communicatieproblemen? 

De logopedist onderzoekt de communicatie van het kind en zijn/haar omgeving zorgvuldig. Het is belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de communicatie kan worden gewerkt. Dat begint bij een eerste gesprek met de ouders en zo mogelijk het kind. Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer duidelijk wat de hulpvraag is, wat de achtergrond van het kind is.

We maken gebruik van gestandaardiseerde testen, vragenlijsten en observaties

Om het communicatieniveau, de communicatiemogelijkheden en de communicatiebehoefte te bepalen maken we zo veel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde testen maar daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten en observaties.

Naar aanleiding van de uitslagen zal een logopedische diagnose worden gesteld. In overleg met ouders wordt een plan opgesteld om zo gericht mogelijk aan de communicatie te werken

Therapie zowel indirect als direct

Er bestaan verschillende therapievormen waaronder de indirecte en de directe therapie.

Bij de indirecte therapie worden de ouders en mogelijk anderen uit het netwerk van het kind geïnformeerd hoe zij de communicatie zo goed mogelijk kunnen stimuleren. De ouders en omgeving leren vaardigheden hoe ze in de dagelijkse situatie met de communicatie aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door het gebruik van Ondersteunende Communicatiemiddelen (OC) zoals gebaren (NmG), afbeeldingen, voorwerpen etc.

Het kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om aangepaste communicatie te ervaren en te leren.

Bij de directe therapie werkt de logopedist met het kind, waarbij  ook zo mogelijk een ouder/begeleider meedoet. De logopedist werkt aan de opgestelde doelen en kan daarbij verschillende vormen inzetten zoals muziek, dierondersteunde therapie etc.

Het gaat erom dat er een zo optimaal mogelijke situatie ontstaat om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Samenwerking met het netwerk is belangrijk

Samenwerking met de ouders en anderen uit het netwerk van het kind is uiterst belangrijk. Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken.

 

Zintuigen in de war

Zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons lichaam voortdurend door onze zintuigen geïnformeerd. De hele dag door doen we hierdoor indrukken op. Sommige indrukken zijn belangrijker dan andere. Onze hersenen filteren welke prikkels wel opgemerkt moeten worden en welke niet. Voor het verwerken van verschillende prikkels zijn onze zintuigen van belang. Naast informatie van de oren, ogen, tast, smaak en reuk krijgen de hersenen ook informatie vanuit het lichaam zelf. We krijgen onder andere informatie door ons evenwicht en onze balans, het spier- en gewrichtsgevoel en informatie vanuit de organen.

 

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.