;

Slikstoornissen bij volwassenen

Naarmate we ouder worden, kunnen veranderingen ontstaan in de structuren van onze mond, keel en strottenhoofd. Na een hersenletsel of aandoening kunnen sommige spieren niet voldoende aangestuurd worden.

De kans op verslikken neemt toe, er zijn problemen met het kauwen, of het voedsel blijft hangen. Door een slikprobleem kan het plezier in het eten en drinken flink afnemen.

“Het slikken gaat moeilijk”

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Problemen bij de aansturing van spieren

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat.

Veroorzaakt door stress en angst

Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken. Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies.

Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Wat doen wij aan slikstoornissen bij volwassenen? 

De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog.

Bespreking in een multidisciplinair overleg

Vaak wordt een patiënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin de behandelend arts, diëtist en de verzorging deelnemen en eventueel de patiënt of zijn familie. Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de patiënt een behandelplan op.

Compenseren en trainen

Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. De interventie kan zich richten op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren.

Adviezen voor de cliënt en zijn omgeving

Daarnaast worden meestal adviezen aan de cliënt (en zijn omgeving) gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

Welke resultaten kun je verwachten?

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is. Of dat bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.

Eet- en drinkstoornissen

Vanaf het moment dat een baby wordt geboren, komt het al gauw in aanraking met het drinken. Er zijn veel spieren nodig om voldoende goed te kunnen drinken. Als een baby die nog niet heeft, dan kan de baby  zich verslikken en gaan spugen. Als de baby ouder wordt, komt er nog een extra vaardigheid bij: het leren kauwen en het leren verwerken en ervaren van verschillende soorten eten/voedsel.

 

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.