;

Vertraagde spraakontwikkeling

De uitspraak en verstaanbaarheid van een jong sprekend kind kan achterlopen. Er is dan een verschil hoorbaar met leeftijdgenootjes. Het kind spreekt onduidelijk, zacht, verwisselt klanken, kan klanken niet maken of laat delen van een woord weg. Als ouder begrijp je vaak je eigen kind voldoende, maar voor de omgeving is het soms lastig om het kind te verstaan.

 

“Mijn kind is niet goed verstaanbaar voor anderen”

“Hij maakt altijd zulke gekke zinnen”

“Ze praat niet goed”

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen

Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt. Of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school of samen spelen met anderen kan moeizamer verlopen.

 

Samenhang met andere stoornissen

Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals

  • slechthorendheid
  • taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • of een algehele achterstand.

Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

 

Wat doen de logopedisten van Logisch!?

We doen uitgebreid onderzoek naar de spraak van het kind. Daarbij worden onder meer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

 

Logopedische behandeling

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal.

 

Ouderbetrokkenheid

De ouders of verzorgers betrekken wij zoveel mogelijk bij de behandeling. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

Welk resultaat kun je verwachten?

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

 

 

Brochure oudercursus Hanen

De Hanen® oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën” is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een probleem in de taal-spraakontwikkeling. De cursus wordt gegeven door twee hiervoor speciaal opgeleide logopedisten. Bekijk hier de brochure. 

Stotteren

Bij het stotteren worden klanken of lettergrepen herhaald of verlengd. Soms gebeurt het dat de spraak blokkeert. Het stotteren kan ervoor zorgen dat je minder gaat praten of onzeker wordt. Het kan de communicatie en het contact leggen met anderen ernstig verstoren.

 

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.