;

Genderdysfonie

Doordat de stem ‘aangepast’ moet worden met de veranderde sekserol, kunnen er stemklachten ontstaan. De stem kan te laag zijn of de manier van spreken is nog onvoldoende mannelijk of vrouwelijk.

“Mijn stem klinkt laag”

“Ik wil me in mijn communicatie graag vrouwelijker gedragen”

“Mijn stem slaat vaak over als ik hoog spreek”

Genderdysfonie is een stemklacht die voorkomt bij transseksuelen. De stem is hierbij niet in overeenstemming met de veranderde sekserol.

Van man naar vrouw

Het stemprobleem van man-naar-vrouw transseksuelen, hier verder aangeduid als transvrouwen is in het algemeen groter dan dat van vrouw-naar-man transseksuelen (transmannen). De stem is vaak te laag en de manier van spreken te mannelijk, waardoor de transvrouw als man wordt aangesproken.

Transmannen

Transmannen hebben minder vaak klachten over hun stem, aangezien deze door de hormoonbehandeling daalt. Toch komen bij deze groep ook stemproblemen voor, zoals problemen met het stembereik of een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid.

Wat doen wij aan stemklachten bij gendertransformatie?

Het doel van de logopedische behandeling bij transvrouwen is het aanpassen van het spreekgedrag aan de vrouwelijke geslachtsrol. Hierbij wordt rekening gehouden met het postuur en karakter van de cliënt en met haar leefomgeving. Tijdens de logopedische behandeling zal niet in eerste instantie gewerkt worden aan het verhogen van de spreekstem, omdat daarmee vaak een kunstmatig effect verkregen wordt. Door aan een aantal aspecten te werken wordt de stem lichter en krijgt het een vrouwelijker karakter.

Hyperventilatie

Hyperventilatie komt in alle groepen voor, van jong tot oud. Hyperventilatie kent verschillende uitingsvormen, denk aan duizeligheid, tintelingen, hartkloppingen en ademnood. Soms wordt dit veroorzaakt door te veel spanning en/of stress. Soms wordt hyperventilatie veroorzaakt door een verkeerde ademgewoonte.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.