;

Sensorische integratie

Zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons lichaam voortdurend door onze zintuigen geïnformeerd. De hele dag door doen we hierdoor indrukken op. Sommige indrukken zijn belangrijker dan andere. Onze hersenen filteren welke prikkels wel opgemerkt moeten worden en welke niet. Voor het verwerken van verschillende prikkels zijn onze zintuigen van belang.

“Mijn kind valt vaak en lijkt onhandig”

“Mijn kind is angstig en timide”

“Mijn kind is vaak zo druk dat ik hem niet meer kan bereiken”


Zonder dat we ons ervan bewust zijn, wordt ons lichaam voortdurend door onze zintuigen geïnformeerd. De hele dag door doen we hierdoor indrukken op. Sommige indrukken zijn belangrijker dan andere. Onze hersenen filteren welke prikkels wel opgemerkt moeten worden en welke niet. Een brandlucht merk je bijvoorbeeld direct op, maar je bent je niet de hele dag bewust van de aanraking van de stof van je sokken op je huid.

Zintuigen zijn van belang

Voor het verwerken van verschillende prikkels zijn onze zintuigen van belang. Naast informatie van de oren, ogen, tast, smaak en reuk krijgen de hersenen ook informatie vanuit het lichaam zelf. We krijgen onder andere informatie door ons evenwicht en onze balans, het spier- en gewrichtsgevoel en informatie vanuit de organen. Door het verwerken van al deze zintuiglijke prikkels zijn we in staat om belangrijke en onbelangrijke zaken van elkaar te scheiden en adequate reacties te laten zien.

Prikkelverwerking

Het verwerken van prikkels en er daarna iets mee kunnen doen wordt prikkelverwerking of sensorische informatieverwerking genoemd. Wanneer de verwerking van de informatie van de zintuigen echter niet zo soepel verloopt als bij andere kinderen kan dat gevolgen hebben voor  het gedrag en de ontwikkeling van een kind met sensorische verwerkingsproblemen. Sensorische prikkels komen bijvoorbeeld te sterk of juist te zwak binnen. Of prikkels kunnen onvoldoende van elkaar onderscheiden worden. De verwerking van zintuiglijke prikkels heeft ook een duidelijke invloed op je alertheid en de manier waarop je je kunt concentreren.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden van problemen bij kinderen met sensorische verwerkingsproblemen zijn:

  • Angst voor bewegen of juist de drang om continu in beweging te zijn
  • Geen gevaar zien en een bijzonder hoge pijngrens hebben
  • Moeite met het aanvaarden van aanraking of juist heel vaak andere personen en voorwerpen aanraken
  • Moeite met het eten van bepaalde voedingsmiddelen, structuren of smaken
  • Overgevoeligheid voor geluiden of juist moeite met goed verwerken van geluiden of betekenis van geluiden (terwijl het gehoor in orde is)

Wat doen wij aan verwarde zintuigen?

Wanneer de zintuiglijke informatieverwerking minder soepel verloopt kunnen problemen ontstaan op verschillende deelgebieden van de ontwikkeling. Zoals  de communicatie en de mondmotoriek/het eten en drinken. Wanneer dit het geval is kan een logopediste met specialisatie Sensorisch Integratietherapeut behandeling bieden.

Communicatieproblemen

Problemen met de communicatie  kunnen inhouden dat het kind de behoefte heeft om iets te “ vertellen”, maar de woorden niet kent. Soms begrijpt het kind niet wat er in zijn omgeving gebeurt en wat er gezegd wordt. Soms praat hij wel, maar is hij onverstaanbaar. Ouders herkennen dan bepaalde klankcombinaties wel, die het kind steeds herhaalt in bepaalde situaties. Soms kan het kind alleen met gelaatsuitdrukkingen iets aan de omgeving duidelijk maken. Als deze problemen niet tijdig onderkend worden, kunnen er gedragsproblemen en/of emotionele problemen ontstaan. Het is dus belangrijk zo vroeg mogelijk deskundige hulp in te roepen.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.