Aanmelden

Vergoeding logopedie

Logisch! (onderdeel van de Leekerweidegroep) heeft met veel zorgverzekeraars contracten afgesloten. De logopedische tarieven worden vastgesteld door het COTG. Logopedie valt binnen het basispakket en wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Vraag bij uw verzekeraar na welke vergoeding in uw geval geldt.

Dit geldt voor alle behandelingen, dus ook voor uurbehandelingen, preverbale logopedie etc. Houd rekening met het eventuele eigen risico.

Is een verwijzing noodzakelijk?

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor logopedie. Patiënten die kiezen voor de directe toegankelijkheid worden tijdens de eerste afspraak gescreend. Deze screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Komt op grond van de screening een zogeheten ‘niet-pluis situatie’ naar voren, dan adviseert de logopedist u om contact op te nemen met uw (huis)arts voor nader onderzoek. Wij zijn allemaal DTL-geschoold en mogen deze screening afnemen.

Met een verwijzing naar logopedie is een DTL-screening niet meer nodig. Indien u dit wenst kunt u er voor kiezen om eerst een afspraak met de (huis)arts te maken en daar een verwijzing naar logopedie te bespreken.

Let op: bij eet en drinkproblemen bij jonge kinderen, stemproblemen langer dan 6 weken of meerdere klachten/problemen is altijd een verwijzing nodig.


Vul a.u.b. de gegevens in van degene die behandeling nodig heeft

Persoonlijke gegevens

Voornaam/voorletters*

Achternaam*

Geslacht

ManVrouw

Geboortedatum*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon (waarop u overdag het best bereikbaar bent)*

E-mailadres


Verzekering gegevens

Verzekeraar*

Polisnummer

Burgerservice nummer (BSN)


Reden van aanmelding

Wat is de reden van aanmelding?

Is er sprake van een aanmelding voor een kind van 0-2 jaar?

JaNee

Is er sprake van eet- / drinkproblematiek?

JaNee

Naam huisarts*

Bent u in bezit van een verwijzing?

JaNee

Naam verwijzer

Indien van toepassing:

Naam school

Groep


Praktisch

Wat is uw voorkeurslocatie?

Wat is uw tweede voorkeurslocatie?

Op welke dagen kunt u beslist niet?

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag