Agenda op Maat bestellen

De Agenda op Maat is een Ondersteunend Communicatiemiddel!

Met behulp van deze agenda kunnen cliënten makkelijker communiceren met de mensen in hun omgeving, over alledaagse gebeurtenissen, activiteiten en afspraken.

Voor Wie?
De Agenda op Maat is de agenda van de cliënt. Uitgaande van zijn/haar belevingswereld. De agenda is bedoeld voor cliënten die moeite hebben met het communiceren met de mensen in hun omgeving, over alledaagse gebeurtenissen, activiteiten en afspraken. Cliënten kunnen met behulp van de Agenda op Maat beter duidelijk maken wat ze bedoelen en hun omgeving kan dat omgekeerd ook aan de cliënt.

Wat is het?
De Agenda op Maat bestaat uit bladzijdes waarop in één oogopslag de hele week te zien is. Iedere dag heeft zijn eigen kleur. In de agenda kunnen afspraken worden geschreven of worden weergegeven door middel van een pictogram/tekening of foto

Waarom?
- De agenda is bedoelt als communicatiemiddel. Cliënten kunnen beter duidelijk maken wat ze bedoelen en hun omgeving kan dat omgekeerd ook aan de cliënt.
- Daarnaast zorgt de Agenda Op Maat ervoor dat cliënten een beter besef van tijd hebben, ze kunnen opzoeken welke dag, week en maand het is, wat er gedaan moet worden en er kan vooruit gepland worden.
- Ook kan de Agenda Op Maat ervoor zorgen dat cliënten zelfstandiger worden. De agenda is een belangrijk houvast omdat er alle informatie over het dagelijks leven in vastgelegd kan worden. Er hoeft dus minder vaak een beroep gedaan te worden op de omgeving.

Hoe?
Op welke manier de agenda gebruikt wordt kan erg verschillen per cliënt, er zijn geen vaste regels voor. Het allerbelangrijkste is dat de agenda overzichtelijk is. Daarom is er in de agenda gekozen voor een week per bladzijde. De cliënt heeft dan direct een overzicht van de hele week. De invulling van dit weekoverzicht kan per cliënt verschillen: de één kan lezen en volstaat met een geschreven afspraak, de ander plakt pictogram/foto-stickers in de agenda. De hoeveelheid stickers is geheel afhankelijk van de cliënt. Het komt regelmatig voor dat cliënten meer ruimte per dag nodig hebben, want er moet vaak ook verslag worden gedaan van werken naar wonen en andersom. Om het overzicht te behouden kan er dan gekeken worden naar een andere invulling van de agenda: bijvoorbeeld een schrijfgedeelte achterin de agenda. Dit schrijfgedeelte kan dan weer ondersteund worden met pictogrammen.

Waar?
Bestel de Agenda op Maat bij Logisch! en kost €19, - (en zonder map €16,-) . De agenda kan besteld worden door een mailtje te sturen naar: info@logischcentrum.nl . Vermeld hierin wat er precies besteld wordt, op welke naam en een (mail)adres voor de verzending van de factuur en eventueel de agenda (de agenda kan ook worden opgehaald bij een van onze locaties, er worden dan geen verzendkosten berekend)