Home / Noord-holland

Noord-holland

Ontwikkel je spraak met Logisch! logopedie in Noord-Holland

We nemen spreken, slikken, horen en ademen vaak voor lief. Maar het kan gebeuren dat je deze handelingen moeilijk uit kunt voeren. Je stemvolume is bijvoorbeeld heel laag, je bent regelmatig hees of je hebt altijd een droge mond. Vaak biedt logopedie uitkomst. Logisch! is een nieuw logopedisch expertisecentrum met diverse vestigingen voor logopedie in Noord-Holland. Wij bieden reguliere logopedie, maar ook logopedie voor verstandelijk gehandicapten en logopedie voor kinderen in Noord-Holland. Uiteraard zijn alle logopedisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Heb je een probleem waar logopedie bij kan helpen?

Neem direct contact op

Logopedie voor kinderen in Noord-Holland

Kinderen kunnen in diverse stadia in hun ontwikkeling problemen krijgen waar logopedie de oplossing voor is. Bij een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, bijvoorbeeld, merk je dat het kind onduidelijk praat, kromme zinnen uitspreekt of slecht articuleert. Vaak hangt dit samen met slechthorendheid of andere stoornissen. Je kind kan hierdoor problemen krijgen in de omgang. Een ander veelvoorkomend probleem bij kinderen is stotteren. Ook dit kan sociaal lastig zijn. Het is in deze gevallen vaak goed om voor logopedie voor kinderen te kiezen. Logisch!, de logopedist in Noord-Holland, stelt een behandelprogramma voor je kind op en pakt het probleem samen met hem of haar gestructureerd op. We betrekken jou als ouder of voogd dan ook bij dit proces. Wil je meer weten over onze logopedie voor kinderen in Noord-Holland?

Bel of mail, Logisch!

Logopedie voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Holland

Mensen die geboren worden met een achterstand, krijgen te maken met diverse uitdagingen. Spraak en controle van de mond kan daar een van zijn. Logisch! heeft specialisten in dienst voor logopedie voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Holland. Wij hebben veel ervaring op dit terrein en helpen mensen op eigen tempo de communicatie te verbeteren. Wil je hier meer over weten?

Stel je vraag