Home / Logopedie / Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking

Wat is het?
Zonder dat we ons ervan bewust zijn wordt ons lichaam voortdurend door onze zintuigen geïnformeerd. De hele dag door doen we hierdoor indrukken op. Sommige indrukken zijn belangrijker dan anderen. Onze hersenen filteren welke prikkels wel opgemerkt moeten worden en welke niet. Een brandlucht merk je bijvoorbeeld direct op maar je bent je niet de hele dag bewust van de aanraking van de stof van je sokken op je huid.

Zintuigen zijn van belang
Voor het verwerken van verschillende prikkels zijn onze zintuigen van belang. Naast informatie van de oren, ogen, tast, smaak en reuk krijgen de hersenen echter ook informatie vanuit het lichaam zelf. We krijgen onder andere informatie door ons evenwicht en onze balans, het spier- en gewrichtsgevoel en informatie vanuit de organen. Door het verwerken van al deze zintuiglijke prikkels zijn we in staat om belangrijke en onbelangrijke zaken van elkaar te scheiden en adequate reacties te laten zien.

Prikkelverwerking
Het verwerken van prikkels en er daarna iets mee kunnen doen wordt prikkelverwerking of sensorische informatieverwerking genoemd. Wanneer de verwerking van de informatie van de zintuigen echter niet zo soepel verloopt als bij andere kinderen verloopt soms het gedrag en de ontwikkeling van een kind met sensorische verwerkingsproblemen ook minder soepel. Sensorische prikkels komen bijvoorbeeld te sterk of juist te zwak binnen of prikkels kunnen onvoldoende van elkaar onderscheiden worden. De verwerking van zintuiglijke prikkels heeft ook een duidelijke invloed op je alertheid en de manier waarop je je kunt concentreren.

Voorbeelden
Een paar voorbeelden van problemen bij kinderen met sensorische verwerkingsproblemen zijn:

  • Angst voor bewegen of juist de drang om continu in beweging te zijn
  • Geen gevaar zien en een bijzonder hoge pijngrens hebben
  • Moeite met het aanvaarden van aanraking of juist heel vaak andere personen en voorwerpen aanraken
  • Moeite met het eten van bepaalde voedingsmiddelen, structuren of smaken
  • Overgevoeligheid voor geluiden of juist moeite met goed verwerken van geluiden (terwijl het gehoor in orde is)

Wat doet de logopedist?

Wanneer de zintuiglijke informatieverwerking minder soepel verloopt kunnen er problemen ontstaan op verschillende deelgebieden van de ontwikkeling waaronder ook de communicatie en de mondmotoriek/het eten en drinken. Wanneer dit het geval is kan een logopediste die de opleiding tot Sensorisch Integratietherapeut heeft gevolgd een behandeling bieden die kennis vanuit de logopedie en de sensorische integratietherapie met elkaar combineert.